Se opptak av frokostseminar:

Hvor presis er informasjonen til Facebook?

      • Se hvor hvor mye informasjon Facebook har lagret om deg.
      • Strategi for å få kunder, basert på oppdagelsene i frokostseminaret