Hva er viktigst av planlegging og gjennomføring?

Det mangler ikke på utfordringer og problemer for gründere. En problemstilling man aldri ser ut til  å bli enig om, er et enkelt spørsmål. Hva er viktigst av planlegging og gjennomføring?

For å svare på dette, må man først se på sin egen situasjon. I sin bok om entreprenørmyten, omtaler Michael Gerber bedriftens liv som delt i 3 faser: Barnefasen, Ungdomsfasen, og Modningsfasen. På frokostseminaret tok vi konseptet et steg videre fra boken, og snakket om forskjellene. Hver av disse skiller mellom viktigheten av planlegging og gjennomføring.

  1. Barnefasen handler om å lære å stå og gå. Man må få inn de første salgene for å få bedriften til å rulle. Bedrifter i denne fasen er plaget av problemstillinger som “hva skal jeg gjøre”, og “hvorfor er dette så vanskelig?”. Under seminaret snakket vi om hvorfor gjennomføring er viktigere enn omfattende planlegging. Man kan emulere og hente inspirasjon fra andre som får de resultatene man selv ønsker. Som et barn som vil lære å prate, ser man mot sine forbilder (mor og far) for å lære ord og lyder.
  2. Ungdomsfasen er enklere for gründeren. Man har kommet forbi den verste fasen av usikkerhet, og man kan ha et lengre tidsperspektiv for bedriften. Det handler ikke lenger om hvordan man skal ha råd til å betale regningene de neste månedene. Det handler om å finne sin plass i verden, og skille seg ut fra konkurrentene. Som en ungdom, må man stå på egne ben og definere sin identitet. Det er her man gjerne bruker mer tid på planlegging, før man gjennomfører strategiene.
  3. Modningsfasen oppstår når bedriften er stabil, og den eksplosive veksten i oppstarten begynner å falle fra. Man snakker ikke lenger om hvordan betale regninger, men heller om hvilken retning man vil bedriften skal ta i fremtiden. Dette er den siste fasen, og preges av mye mer planlegging enn gjennomføring. Grunnen til dette, er at du som gründer har andre til å gjennomføre for deg.

Det ble tatt opp flere poenger og konsepter enn hva vi får plass til i denne korte artikkelen. Vi så, for eksempel, på hvordan man kan skille mellom de konseptuelle forskjellene av planlegging og gjennomføring. Skillet mellom disse gjør det enklere for oss å se hva som er viktig for deg i dag, og hvor du bør bruke tiden din.

På frokostseminaret tok vi opp 4 treffende sitater fra smarte hoder om temaet. Noen snakket i favør av gjennomføring, andre imot. Det vi satt igjen med, var at skillet for deg -må du finne selv. En god start, er å finne ut om du er i barnefasen, ungdomsfasen, eller modningsfasen.

Bli med på mandag!
Hvor bra er sms-markedsføring i Norge?
12.12.16 08:15 – 09:00

Del med andre!